Den Hellige Bibel: En bog af jødisk magi


Der er intet "helligt" i bibelen, og der findes intet for spirituelt fremskridt eller til gavn for mennskeheden i den. Undersøg tallene, bøgerne, skrifterne og indeholdet, og så vil du se, hvad den virkelig er beregnet til; det er en bog af jødisk magi, som de gør stor brug af på toppen for at fremme deres dagsorden og slavebinde masserne. Hele pointen med denne artikel er at forklare, med almindeligt dagligdagssprog, hvordan de gør dette.

For dem af jer, der ikke er bekendt med spiritualitet og brug af sindet, kendt som "magi", vil jeg forklare dette, så I kan forstå, hvordan dette virker. Se omkring dig. Alt du ser - din computerskærm, din stol, din seng, dine møbler, bilerne udenfor, bygninger, vinduer - alt du ser, var engang en idé i nogens sind, før det blev materialiseret i fysisk form i virkeligheden. Selvfølgelig opstår ting, såsom storme og orkaner osv. af sig selv; varm fugtig luft der kolliderer med kold, tør luft, men de fleste ting her var engang nogens idé.

De fleste af jer er også bekendt med de kegleformede hatte, som klassiske troldmænd og hekse har på hovedet. Der er ofte tegnet stjerner og lignende på dem. Den symbolske betydning bag keglen er energi, der flyder op til toppen af hovedet. Dette symboliseres også ved de egyptiske pyramider. Det er nødvendigt med energi for at gøre en idé til virkelighed. Energi er også ligesom vand, da den altid vil finde den letteste vej ud, medmindre den dirigeres og styres. Et bevidst magisk værk kræver energi og fokus af sindet. Jo mere vigtig det magiske værk er, desto mere planlægning skal der ligge bag det. Med planlægning mener jeg en dato, hvor planeterne er gunstige for det bestemte værk (dermed stjernerne på de kegleformede hatte) samt timing og den rette viden. Jo flere kræfter der arbejder i harmoni for at understøtte besværgelsen, desto bedre er det, især når det kommer til tal, da livet består af tal...tid.

Det magiske værk styrkes af den højre (kvindelige) side af hjernen. Denne side af hjernen styrer det underbevidste sind og er også den passive side af hjernen. Den venstre side af hjernen er den mandlige, logisk side, der dirigerer værket. Jo mere energi der dirigeres ind i et værk, desto mere sandsynligt er det, at det vil blive virkeliggjort. Små ting kræver ikke enorme mængder af energi, men at kontrollere verden, samt ting jeg vil afsløre senere i denne artikel, kræver aktiv deltagelse fra det underbevidste (kvindelige side af hjernen) massesind. Jordens befolkning ved ikke dette. Dette er grunden til, at der er en Bibel i næsten alle hjem, da den fungerer som en underbevidst modtager. Den har underbevidst kraft, hvilket er en forbindelse i forhold til tallene i den, versene og århundrederne med enorme mængder af spirituel energi, der er blevet hældt ind i den af troende. Derfor har den enorm kraft. Troende knytter sig underbevidst til energien, og kan, ukendt for de fleste, kontrolleres på denne måde. Dette er blot en meget kort sammenfatning af, hvordan sindets og sjælens kræfter fungerer. For at lære mere, så research i det underbevidste sind, især hvordan nogle mennsker er i stand til at få al informationen ud af en bog bare ved at holde bogen og fokusere på den, uden at læse den. Dette bør give dig en vis idé om, hvilken slags kraft Bibelen har. Dette er endnu en grund til, at bestemte bibelvers huskes af folk, da disse bliver indlejret i det underbevidste, hvilket bløder over i massesindet og gør massesindet til et meget kraftfuldt reskab i udførslen af magiske værker.

Derudover er mange af jer bekendt med underbevidste budskaber. De fleste af os har hørt eller læst om, hvordan populære reklamer, musik og andre medier anvender underbevidste budskaber, der normalt ikke bemærkes af det bevidste sind. Vi er uopmærksomme på dem, men de virker, og de påvirker folk. I slutningen af denne artikel er der links til YouTube videoer, da yderligere demonstrerer dette. For yderligere at forvirre og vildlede befolkningen, skydes skylden for disse værker, såsom 11. september, på Satan, men med meget lidt research og selvstudium vil du finde ud af, at det faktisk er modsat. Alle disse værker findes i den jødiske/kristne bibel. Dette er ikke anderledes end "Holocaust" fupnummeret om de "seks millioner". Bemærk hvordan tallet "seks" ofte benyttes (mere om dette nedenfor). Den endeløse medieomtale fungerer som en vigtig distraktion og afledning fra de virkelige grusomheder, massmord, tortur og brutaliteten begået af det jødiske kommunistiske program.

Nogle af jer husker måske, hvordan mange folk efter 11. september foldede 20-dollarsedler på en bestemt måde, hvor tvillingetårnene kunne ses i flammer, fordi sedlen blev foldet og set på en bestemt måde. 20-dollarsedlen er den mest almindelige og anvendte valuta der bruges og cirkuleres i USA. Pludselig, efter 11. september, blev den gamle udgave af 20-dollarsedlen, som man kunne folde på den bestemte måde, taget ud af cirkulation. De fodrede offentligheden med deres lortehistorie om, at "sedlerne var for lette at forfalske".

Tallet elleve er et tal for kaos, ødelæggelse og opløsning, ifølge Bibelen. Fordi den tilsølede Bibel findes i næsten alle hjem, holder så mange mennsker sig fast til kristen lære og sætter deres lid og tro til den. Ligesom 20-dollarsedlen er den et meget kraftfuldt underbevidst redskab, og endda endnu mere kraftfuldt en 20-dollarsedlen, da den har eksisteret meget længere og er international. Således arbejder jøderne på de højeste nivauer sammen i grupper for at udføre deres magi. De bruger tallene og versene i Bibelen til at opnå deres mål. Fra hvad jeg forstår, vibreres nogle af versene på hebraisk i bustrofedon, hvilket betyder i siksak. De rokker også frem og tilbage, når de "beder" i grupper.

Tallene "10" og "12" er de perfekte tal, ifølge Bibelen.

Bemærk også i de ovenstående skrifter - hvis du læser op på dem - hvordan de alle gjorde oprør mod jøderne og blev straffet for det. Ovenstående er et eksempel...der er mange flere.

Når det kommer til tallet 9, så er dette et tal for afslutninger og endelighed. Bemærk hvordan de bibelske verser der lagde vægt på tallet 11 alle vedrørte ødelæggelse og undergang.

Jeg vil ikke gøre denne artikel for lang, da jeg vil have flere detaljerede eksempler osv. i den nærmeste fremtid. Jobs Bog (lidelse) brugs til at forbande deres fjender i mange situationer. Bombningen af Dresden blev udført på den kristne helligdag "Askeonsdag", hvilket i bogstaveligste forstand reducerede byen til aske. Jeg kunne nævne mange flere eksempler, men når vi tager et kig på, hvordan lighederne knytter sig til hinanden, har vi følgende:

Den 15. marts 2004 var der præcis 911 dage mellem angrebet på tvillingetårnene den 11. september 2001 og bombeangrebene på togene i Madrid, Spanien den 11. marts 2004.

Bemærk, hvordan tallet 11's vibrationer knytter sig til alt dette med 9-tallet. Astral energi finder den nemmeste vej ud og tiltrækker lignende energi. Det er ikke underligt, at Frimurene, som er kontrolleret af jødiske kræfter, placerer deres hænder på Bibelen under deres indvielse. Hver side i den grusomme Bibel har ordet "jøde", "jøder", "Israel", "Jerusalem" osv., hvilket vil sige nazaræeren og kompagni. De er alle jøder, og siden jøderne hævder, at de er "Guds udvalgte", og de holdes i højeste agtelse og er ophøjede i Bibelen, er det ikke så underligt, at de er så magtfulde og hemmeligt har styret verden i århundreder, ukendt for masserne.

Satan selv viste mig, hvordan disse værker er som en dominoeffekt. Når først noget sættes i gang på det astrale, spiller energierne, der sættes i værk, sammen og opsøger lignende energier, og på denne måde hænger tingene sammen. Dette mærkelige og uhyggelige sammenfald med tallene (dette er kun ét eksempel, der er mange flere) afslører, at dette ikke er en tilfældig handling. Det er åbenlyst, at dette var et overlagt okkult værk.

Hvad angår tallet 6, så sørg for ikke at forveskle dette tal med tallet "666", som har en helt anden betydning.

Ved blot at være opmærksom vil du kunne se, hvad jeg mener her. Tag for eksempel "de seks millioner" fra det enorme holoco$t fupnummer - her har den jødiske kommunisme den vigtige helligdag den 1. maj - 1/5: 5 + 1 = 6. Jeg kan blive ved og ved med dette. Israel har 6 bogstaver. Læg særligt mærke til nyhederne og også historie; alt der har at gøre med jøderne, og du vil se, hvad jeg mener. I bibelen er tallet seks tallet for mennesket uden spirituel kraft. Tallet 7 har at gøre med de 7 chakraer og spirituel kraft strømmende ud fra disse samt spirituel perfektion. Seks er ikke nok. Seks er også et tal for hårdt arbejde. Arbejdet blev udført i seks dage, og den syvende dag var en hviledag.

"Tallet 6 stemples på alt, der har at gøre med menneskelig arbejdskraft. Vi ser det stemplet på de foranstaltninger, han bruger i sit arbejde, og i tidsrummet hvori han arbejder. Og vi ser dette fra starten."

Den jødiske vægt på og brug af tallet 6 opstiller en vibration på det astrale til at fremme deres dagsorden, hvilket er deres kommunistiske stat og verdensorden. Kommunisme er slavearbejde. Med deres kommuniststat bliver jøderne "gud", og al spirituel viden erstattes med materiel ateisme. Kun jøderne øverst oppe kender til det okkultes hemmeligheder, og de bruger deres forbandelser og besværgelser på en uvidende og hjælpeløs befolkning, til hvad end de har lyst til. Kristendommen er, på mere end én måde, en forberedelse til kommunisme. Kristendommen har gjort såkaldt "religion" til et så frastødende og modbydeligt koncept, at mange, der er uvidende, gerne accepterer og fremmer ateisme.

Til slut, skydes skylden for alt dette, ligesom alt andet, på Satan og Helvedes Magter af uvidende røvhuller. De fleste kristne har ikke den nødvendige intelligens eller karakterstyrke til at dykke ned i det okkulte. Der er også skrifter i Bibelen, som jøderne bruger til at forbande og skræmme udenforstående væk fra virkelig at dykke ned i det okkulte. Jeg husker, da jeg var ny til satanisme, at jeg havde en dårlig oplevelse, men dette førte mig kun videre og øgede min nysgerrighed. Man må ikke være bange. Jøderne og deres udenjordiske kohorter har brugt frygt som et værktøj til kontrol i århundreder. I kommunistiske lande lever befolkningen i en konstant tilstand af frygt. Dette er i overensstemmelse med Bibelen, ligesom alt andet vedrørende jødisk kommunisme.

Jeg vil have mere information tilgængeligt samt mange flere eksempler på, hvordan Bibelen ikke er andet end en bog af jødisk magi; dermed tallene - bibelsk numerologi, og hvordan Bibelen kontinuerligt presses på befolkningen i næsten alle hjem, hotelværelser og alle andre steder. Alle kender til den, og ved, hvad den hævder at være.

Verden skal vågne op. Uddan venligst andre. Distribuer dette og andre artikler fra Fryden Ved Satan og arbejd hårdt for Satan.
Satan betyder "sandhed" på sanskrit.

Her er himmelråbende åbenlyse beviser på de underbevidst budskaber anvendt i medierne, der førte op til 11. september.

De fleste mennesker er klar over, at jøderne styrer Hollywood og medierne:


2000 år med jødiske ritualmord

Jødisk ritualmord

Kristendom, kommunisme, jøderne og Bibelen

Tankekontrol og Bibelen

Sandheden om Bibelen

Afslør Kristendommen

Fryden Ved Satan

Her er himmelråbende åbenlyse beviser på de underbevidst budskaber anvendt i medierne, der førte op til 11. september. De fleste mennesker er klar over, at jøderne styrer Hollywood og medierne:

WHAT? ...Hollywood Predicted 9:11??? [Youtube video]
Ovenstående video er bevis på, at de såkaldte "profetier" i Bibelen ikke er andet end et kæmpe fupnummer. Bibelen er ikke "Guds Bog", men derimod jødernes værk, som de bruger til underbevidst at udføre deres forbandelser, hvoraf nogle er flere århundreder gamle. Man behøver blot at være vidende om magi og anvendelse af sindets kræfter for at se dette og fuldt ud at forstå det.

The Lone Gunmen Pilot - 9/11, Aired 4th March, 2001, 6 months before the World Trade Center attacks. Bemærk: SEKS måneder.

Det Sande Holocaustclick tracking