Den kristne gudstjeneste og hvordan den knytter sig til jødisk ritualmord


Grundet århundreder med heftig undertrykkelse af spirituel viden, er de fleste mennesker ikke alene uvidende om men også ude af i stand til at se visse sandheder. Dette er fjendens måde at erobre; ved at skabe en blind plet på sjælen, hvor man er spirituelt afvæbnet; den såkaldte "sjette sans" mangler i de fleste mennesker og er hos mange andre helt fraværende.

Millioner af uheldige mennesker er og har været bedraget af de kristne og muslimske programmer, hvis eneste hensigt er at ødelægge spirituel viden og erstatte det med løgne der skal føre til ødelæggelsen af menneskeheden og hvert andet levende væsen på denne Jord.

Den jødiske/kristne bibel advarer dens troende mod sindes kræfter og "trolddom", så man ikke er i stand til at se gennem de åbenlyse løgne, der udspilles lige foran næsen på én hver dag.

Jøderne, der er parasitter af natur, har altid brugt ikke-jøder som deres spirituelle værter; til at nære sig. Ikke anderledes fra de fjendtlige grå udenjordiske, der bruger deres samling af sjæle til at fodre fra. Mange af jer er allerede bekendt med "Jødisk ritualmord". Under tider med jødiske helligdage, bortfører de øverste rabbinere ikke-jødiske børn og bruger dem til deres ritualofre til Jødehova. Barnet føres til et hemmeligt baglokale i en synagoge, bliver bundet til et kors og derefter tortureret til døde, mens blodet drænes fra de fire hjørner (hænder og fødder), mens barnet stadig er levende og ved bevidsthed, hvorefter dets blod bliver drukket rituelt af rabbinerne. Denne afskyelige handling er blevet udført gentagne gange i århundreder, og dette er grunden til, at jøderne har udholdt endeløse pogromer (hvor ikke-jøder har massakreret hele landsbyer med jøder), er blevet tvangsudsendt fra næsten alle lande i verden, undtagen USA, og er blevet hadet helt ekstremt af alle ikke-jødiske racer. Dette er kun ét tilfælde. Jeg kunne blive ved og ved med at remse disse jødiske forbrydelser op ad nauseam, men formålet med denne prædiken er at forklare, hvordan dette knytter sig til den kristne messe/gudstjeneste. For mere om denne praksis, se 2000 år med jødiske ritualmord og Jødisk ritualmord.

Der var en titel på en bog, som jeg bemærkede på en hylde på et offentligt bibliotek - den var skrevet af en jødisk rabbiner, og titlen var "Du Skal Trives". Dette findes også i bibelen. Denne titel var i forhold til jøderne. Næsten alle er klar over den utrolige materielle rigdom, succes og magt som denne race har haft i århundreder. Dette resulterer direke fra deres misbrug af okkult kraft, og alt dette knytter sig til kristendommen.

Som jeg har nævnt mange gange før, er den jødisk/kristne bibel et værk af jødisk trolddom. Versene, deres tal osv. For at kunne vide dette, må man vide hvordan trolddom, kraftord og sindets kræfter virker ved at få operatørens intentioner til at manifestere i virkeligheden.

Som med mange af de jødiske værker, bruges den underbevidste energi til at skabe den nødvendige underbevidste forbindelse for således at skabe en energiforbindelse. Man skal kende til trolddom og sindets kræfter for at vide dette. Dette er grunden til, at Bibelen advarer om og arbejder mod at skræmme ikke-jøder væk fra alt, der virkelig er spirituelt .. "en Troldkvinde maa du ikke lade leve" og andet lort omhandlende at "brænde i en sø af ild" osv. Desuden bemærkede jeg tidligt, at der var forbandelser involveret i det at bruge sit sind for at forhindre dette og for at skræmme dem, der let skræmmes væk fra denne slags ting.

"Spis mig...Drik mig."
Hele temaet i den kristne messe/gudstjeneste er simulering af menneskeofring. De fleste mennesker kan ikke se dette, og ej heller er de opmærksomme på det, da deres sind bliver tilmuret. Nazaræeren bliver ved hver messe/gudstjeneste korsfæstet i en blodofring til Jødehova. Jeg husker udmærket de endeløse gentagne sætninger brugt af præsten, så at en forbindelse etableres: "Dette er kristi legeme" og så den dumme lille oblat ved altergangen .. hvor den troende spiser "Kristus' krop". Vi ved, at nazaræeren blev naglet til et kors; de fire hjørner - ikke anderledes fra de ikke-jødiske børn, som jøderne bruger til deres ofringer. Dette skaber den nødvendige forbindelse, der stimulerer energierne til de jødiske ritualmord, hvilket bringer success til den jødiske race - især stor materiel rigdom.

I hver eneste katolske messe (og også protestantiske - temaet er det samme) bliver disse samme vers TROMMET ind forsamlingens hoveder, igen og igen og igen og igen og igen:

"Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde:
Tag det og spis det; dette er mit legeme, som gives for jer."

"Ligeså tog han også bægeret efter måltidet, takkede, gav dem det og sagde:
"Drik alle heraf; dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse.”

SER DU SAMMENHÆNGEN??? DETTE ER ÅBENLYS MENNESKEOFRING!

Folk kan ikke se dette, fordi de er blevet blendet spirituelt. Jeg kan se alle slags ting, da jeg har væltet væggene i mit sind. Jeg husker for bare omkring fire uger siden, da jeg hørte en religiøs "jule"sang, der højlydt bulrede, i den butik jeg var i. Det var helt åbenlyst for mig, hvordan disse vildledte kristne fjolser sang for deres egen fordømmelse.

For at skabe den nødvendige afledning og for at forvirre deres ofre, har jøderne altid foregivet at have været forfulgt af kristne. De foregiver at være i modstrid med kristendommen. Hvis ens vægge er væltede, kan man se, hver der er lige for næsen af én hver dag. Hele Bibelen har enten ordet "Jøde", "Jøder", "Israel" og andet relateret skrevet på hver side, og på alle disse er det jødiske folk og deres patriarker bæerede og ophøjede. Bibelen følger et underbevidst tema, idet ikke-jøderne gentagne gange erobres i Det Gamle Testamente af jøderne og deres gud Jehova. Efter alt dette med erobring og slavebinding af hedningerne, kommer nazaræeren, den længe ventede jødiske messias, på banen. Jødisk fra fødslen til døden; for mere om dette, se Den jødiske nazaræer.

Den jødiske nazaræer-karakter blev opfundet ud fra et koncept - koncepten om slangens heksekraft. Klik her for at en læse en hel artikel om dette. Igen: for at et værk skal kunne lykkes i mange tilfælde, skal der på en måde være en forbindelse til ofrets sind. De fleste kristne kan ikke se, at Jødehova var en "morder og løgner" fra begyndelsen. Det Nye Testamente bliver ved med at nævne nazaræeren - hvilket bliver til menneskeofring .. myrdet og ofret til Jødehova, den morderiske, blodtørstige og sadistiske "fader". På sin egen fordrejede måde, oversættes dette til mord på børn. Fordi et barns sind, pga. et begrænset antal personlige erfaringer, der udformer holdninger og personlighedens farve, på mange måder er en blank tavle, er børn de bedste ofre. Kristendommen er berygtet for at jagte børn, og det samme er engle og selvfølgelig de beskidte jødesmovser. De ved, at de kan bruge børns energi helt frit, da der er ringe eller overhovedet ingen spirituel modstand.

Citat fra den jødiske Talmud:
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Når Messias kommer, vil hver jøde have 2800 slaver.”

De fleste mennesker er totalt uvidende mht. overstående og kan ikke se dette. Jeg har i en anden prædiken allerede skrevet om, hvordan jøderne bruger okkulte kræfter: JoSNewsletter/message/385
Her er et uddrag:

*****

Videoen nedenfor (som jeg stærkt anbefaler alle at se) er ikke noget nyt og blotlægger åbenlyst jøderne, og hvordan de misbruger okkult kraft - suggestioner- og subliminalkræften - for at få den ubevidste forbindelse til at manifestere deres værker i virkeligheden. Skyderierne havde til formål at indføre våbenkontrol. Mange mennesker, såsom ophavsmanden til videoen, som der er linket til nedenfor, har ingen idé om den jødiske kraft. De har ingen idé om den energi, som de vildledte tilhængere af det kristne program sørger for til deres jødiske mestre, som er bag dette. Disse mennesker kan kun gætte fejlagtigt:
Sandy Hook and Batman shootings announced in Movie Batman and Dark Knight Rise

Det jødiske misbrug af okkulte kræfter har dets rødder i deres Gematria. 11. september er et andet eksempel - meget åbenlyst. En kollega viste mig, for nogle år siden, hvordan en 20-dollarseddel kunne foldes på en bestemt måde, så at der på bagsiden fremgik de to tvillingetårne, som gik op i røg og flammer. Du kan søge efter dette på internettet. Jeg har ikke tid til at finde hjemesiderne, der viser dette. Pludselig, efter 11. september, blev den gamle udgave af 20-dollarsedlen, som man kunne folde på den bestemte måde, taget ud af cirkulation. De fodrede offentligheden med deres lortehistorie om, at "sedlerne var for lette at forfalske". Altså, de forsvandt virkelig hurtigt, da for mange mennesker vidste besked, og hvordan man skulle folde dem. 20-dollarsedlen er den mest almindelige og anvendte valuta der bruges og cirkuleres i USA.

Andre eksempler omhandler attentater på præsidenter. Jeg forskede lidt i dette for nogle år siden. Bemærk, om Lincoln, navnene, datoerne og numrene og hvordan disse alle er forbundet på en meget uhyggelig måde - hvilket indikerer brugen af deres udgave af trolddom. 11. september er endnu et eksempel på dette - datoen, flyene, numrene såsom "New York City"; 11 bogstaver. Prøv selv at undersøge dette.

*****

Til slut: de selvmorderiske lærdomme, såsom at fattigdom er en dyd og afvisningen af materiel rigdom, er til for at sikre, at jøderne trives, og at al rigdom og magt er i deres hænder. Disse selvmorderiske lærdomme trommes ind i sindet på ikke-jøder allerede fra en meget tidlig alder for at sørge for, at der tages fat helt nede ved roden, hvilket endda vil vare i flere livstider - dette sikrer fattigdom.

Citater fra den jødiske Talmud:

Seph. Jp., 92, 1: "Gud har givet jøderne magt over alle nationers besiddelser og blod.”

Schulchan Aruch, Choschem Hamischpatk 348: "Alle andre nationers ejendom tilhører den jødiske nation, som derfor er berettiget til at inddrage det uden nogen skrupler."

Schulchan Aruch, Choschem Hamischpatk 156: "Når en jøde har en ikke-jøde i kløerne kan en anden jøde gå til samme ikke-jøde, låne ham penge og dernæst bedrage ham, så at ikke-jøden bliver ruineret. For i henhold til vor lov tilhører ikke-jødens besiddelse ingen, og den første jøde, der kommer forbi, er i sin fulde ret til at bemægtige sig det.".

Bag et hele, er jøderne dem, der med hård hånd udbreder kristendommen, selvom de forsøger at bedrage verden til at tro anderledes. Jeg ser dette hele tiden, da jeg er meget opmærksom på det. Selv med små, ligegyldige ting såsom krydsogtværser. De fleste af disse er lavet af jødiske forfattere, og der er endeløse henvisninger til kristendommen og den ildelugtende bibel, som om at alle bør kende disse klamme jødiske karakterer og arketyper udenad. Som om dette forventes at være almen og accepteret viden.


2000 år med jødiske ritualmord

Den Hellige Bibel: En bog af jødisk magi

Kristendom, kommunisme, jøderne og Bibelen

Tankekontrol og Bibelen

Sandheden om Bibelen

Afslør Kristendommen

Fryden Ved Satan

Her er himmelråbende åbenlyse beviser på de underbevidste budskaber anvendt i medierne, der førte op til 11. september. De fleste mennesker er klar over, at jøderne styrer Hollywood og medierne:

WHAT? ...Hollywood Predicted 9:11??? [Youtube video]
Ovenstående video er bevis på, at de såkaldte "profetier" i Bibelen ikke er andet end et kæmpe fupnummer. Bibelen er ikke "Guds Bog", men derimod jødernes værk, som de bruger til underbevidst at udføre deres forbandelser, hvoraf nogle er flere århundreder gamle. Man behøver blot at være vidende om magi og anvendelse af sindets kræfter for at se dette og fuldt ud at forstå det.

"The Lone Gunmen Pilot - 11. september
Sendt seks måneder før angrebene på World Trade Center. Bemærk- SEKS måneder.

Det Sande Holocaustclick tracking