Kristendom, kommunisme, jøderne og Bibelen


I forhold til at afsløre Bibelen som en bog af jødisk magi, så husk altid...jøderne er ekstremt kloge. De tager kontrol af begge sider, der begge foregiver at kæmpe imod den anden, men i virkeligheden arbejder de for deres dagsorden, der lyder på slaveri af verden. Det samme gælder mange kristne kirker, især Vatikanet, som foregiver at være imod og bekæmpe kommunismen, men hvor de i virkeligheden arbejder FOR kommunisme, hvilket mange ikke ved. Nazaræeren underviste ikke i andet end kommunisme - hans prædikener og endda hans liv. Helt ligesom Karl Marx selv, var han doven og levede af andres velgørenhed som en parasit. USSR lavede et stort show ud af at forfølge et antal jøder (de skriger højest), mens millioner af uskyldige ikke-jøder blev tortureret til døde. Men denne jødiske forfølgelse er kun til pynt, og de er ligeglade med, om de er nødt til at ofre nogle af deres egne for at nå deres mål om verdensslaveri- og dominans. Tag for eksempel Josef Stalin (hans sande navn var Josef Dugasvilli, hvor det georgiske efternavn Dugasvilli betyder "Søn af en jøde") hævdede at være antisemitisk, men i betragtning af at hans anden kone også var jødisk (og det var hans børn også) og hans kommunisthelte, såsom Vladimir Lenin og andet afskum, han var direkte forbundet til, kan enhver idiot se gennem disse løgne, hvilket, igen, kun er til for at narre masserne. Næsten alle i den kommunistiske ledelse samt KGB var jøder og/eller gift med jøder, og de levede særdeles godt, mens arbejdsklasserne blev brutaliseret ud over den vildeste fantasi. Dette omfattede ikke blot USSR, men også alle andre kommunistiske lande. Forud for "jerntæppets" fald støttede USSR også offentligt ethvert land, der var imod Israel; de foregav at være Israels fjender, men i virkeligheden er dette ikke tilfældet, da de begge arbejde for den samme dagsorden. VID DETTE OG VÆR OPMÆRKSOM PÅ DERES TAKTIKKER- LAD DEM ALDRIG NARRE DIG!

Som jeg tidligere har skrevet, og vil skrive igen...hvordan kan kristendommen virkelig være i modstrid med jøderne, når hver eneste side i den stinkende bibel indeholder ordene "jøde", "jøder", "Israel" og andet kosher-lort. For det ikke skulle være nok, er nazaræeren jødisk fra fødsel til død. Givet de spirituelle energier, der er blevet lagt i kristendommen af de uvidende tilhængere i århundreder, har jøderne en endeløs forsyning, som de kan bruge, til hvad end de ønsker. Dette er deres rambuk og deres fundament. Dette er grunden til, at Bibelen er så fyldt med tal, specifikke vers (hvilket er deres mantraer, når de vibreres på hebraisk). Fordi Bibelen findes i næsten alle hjem i verden, og kristendommen utrætteligt bliver tvunget ind i folks liv (elsk jødsus eller brænd i al evighed), fungerer den som et underbevidst medie; en modtager for deres magiske værker. Bibelske vers huskes udenad af mange kristne, hvilket yderligere skaber en meget kraftfuld forbindelse til mange folks sind, som jøderne bruger til at udføre deres forbandelser og besværgelser til at tiltrække enorme rigdomme. I deres egen bibel står der endda "Du skal trives". DU BETALER OG OFRER DIG FOR DETTE!

"Bibelen" fungerer som et forbindelsesled, som jeg tidligere har benævnt ovenfor, til deres underbevidste værker. Dette er ikke anderledes end at have en bibel i ens hjem. Dette skaber en underbevidst forbindelse. Min seneste artikel hedder "Den Hellige Bibel: En bog af jødisk magi". Jeg var meget bevidst om omfanget af denne artikel. Fordi den artikel ramte deres mest følsomme hemmeligheder, deres fundament og deres totale rambuk, har vi, gennem Satan, afsløret dem.

Satan har beskyttet mig. Hvis han ikke havde gjort dette, ville jeg og mange andre, der arbejder meget hårdt, allerede være døde. Vi arbejder for et højere formål; for en bedre verden gennem Satan. Vi har identificeret og blotlagt problemerne. Den jødiske magtstruktur arbejder utrætteligt på at ødelægge vores borgerlige rettigheder og friheder, så de kan slavebinde os alle. Jødisk grådighed kender ingen grænser. Kun få mennesker her ved, hvor brutalt livet har været i mange andre lande. Jøderne arbejder meget hårdt på at gøre dette til en realitet igen. I begyndelsen af 1990'erne, efter Sovjetunionens fald, udvandrede mange jødiske, morderiske kommunister til USA, og har siden da arbejdet på af ødelægge landet, og dette kan åbenlyst ses ved de mange åbenlyse overtrædelser af forfatningen, og hvordan retssystemet hurtigt rådner op. USA er den sidste stormagt på denne jord, der stadig har nogle love, som beskytter ytringsfriheden og pressefriheden, selvom disse er meget usikre, og mange af os bliver undertrykt og chikaneret, ligesom det der på nuværende tidspunkt sker i Joy of Satan e-grupperne. Hvis USA går under, vil alle andre mindre lande, der på nogen måde er frie, også bukke under og være under kommunistisk kontrol. Mange af jer ved, at det er en alvorlig forbrydelse at benægte eller betvivle det jødiske holoco$t i mange lande...dette resulterer i en automatisk fængelsstraf. Alt, som jøden er og gør, får ikke-jøderne skylden for. Dette skaber forvirring og fungerer som en effektiv afledning og distraktion. Det samme gælder med Satan..alt den kristne "Gud" er og gør, får Satan og Helvedes Magter skylden for, selvom sandheden åbenlys i "Den Hellige Bibel", og man kan se, at jødehova var en "morder og løgner fra begyndelsen". Man behøver blot at skimme igennem Det Gamle Testamente og se, hvordan nazaræeren beordrer sine tilhængere til at begå både tyveri og mord:

Lukasevangeliet 19:27; Lukasevangeliet 6: 1-5; Lukasevangeliet 19: 29-35; og bryde andre "bud": Matthæusevangeliet 10: 34-36.

Kristne og andre kan ikke se dette, da de er blevet vildledt under en kraftfuld besværgelse. Satan selv fortalte mig for noget tid siden, hvordan hedninger (ikke-jøder) har lidt under jødisk kommunisme. Jeg har skrevet adskillige artikler vedrørende slavearbejdesituationen i det Røde Kina. Denne brutalitet er hvad, jødisk kommunisme handler om. Læs venligst og download de følgende PDF-filer. Den første er meget stor, men den anden PDF (blotlægning af det falske holoco$t) kan downloades og distribueres let ved copy/paste, ved at uploade den til din hjemmeside, distribuere den gennem e-mails til folk du kender, eller kunne være interesserede samt ved at brænde den ned på en cd.

THE REAL CONCENTRATION CAMPS- ALL RUN BY JEWS!
[Slave Labor in Soviet Russia]pdf

Det Sande Holocaust - PDF

Citat fra den jødiske Talmud:
Nidrasch Talpioth, s. 225-L: "Jehova skabte ikke-jøden i menneskeform, så at jøden ikke tjenes af dyr. Ikke-jøden er således et dyr i menneskeskikkelse, og fordømt til at tjene jøden dag og nat."

Medmindre hver eneste af os kæmper for vores firhedsrettigheder, vil de blive taget fra os. Som med den første PDF-fil om sovjetisk slavearbejde, kan man det præcis samme foregå i det Røde Kina og i andre dele af verden- undværdlige mennesker der systematisk bliver brudt ned, arbejder til døde og så bliver erstattet med endnu flere hedninger. Den mindste form for research afslører åbenlyst, hvordan jøderne altid har været og ER bag dette, og at Bibelen ikke er andet end end arbejdstegning for jødisk kommunisme med dens lærdomme og indoktrineringer (både Det Gamle- og Nye Testamente). Dette sørger også for, at jøderne kan udføre deres kraftfulde, bibelske besværgelser for at opnå enorm rigdom. Satan fjerner slørene i vores sind og vækker os til sandheden, så vi er opmærksomme og kan se. De kristne, og lignende uvidende masser, er under en meget kraftfuld besværgelse. Denne besværgelse skal brydes.

Den Hellige Bibel: En bog af jødisk magi

Den kristne gudstjeneste og hvordan den knytter sig til jødisk ritualmord

Tankekontrol og Bibelen
click tracking