Illuminering af Illuminati
af
Ypperstepræst Don Danko


Vedrørende det meget indrammede emne omhandlende Frimurerne og Illuinati er her en kort historie om de begivenheder, der førte til undergravning af Frimurerne af jødedommen og sandheden om Illuminati:

Her er flere gode artikler omhandlende emnet:

Sandheden om Den Nye Verdensorden
Salomons Tempel
Det Nye Atlantis

Rothschild ansatte en søn af en jødisk rabbiner ved navn Adam Weishaupt til at skabe en pseudo-frimurerisk-lignende front (Illuminati) og bevæbnede ham med enorme midler og kontakter - scenen var sat.

Ifølge historien, grundlagde Dr. Adam Weishaupt, den 1. maj 1776, den bayerske orden kaldt ILLUMINATI. Weishaupt var professor i jødisk kanonlov ved universitetet i Ingolstadt i Bayern, Tyskland. Han blev født til jødiske forældre og "konverterede" senere til katolicismen. Han blev et højtstående medlem af Jesuiterordenen, som han senere forlod for at danne sin helt egen organisation på det nydannede "House of Rothschilds" klare foranledning.

Den var den jødiske Weishaupts overbevisning, at kun nogle få udvalgte kunne kvalificere sig til nok "oplysning" til at vejlede og regere verden. Problemet var, hvor han dog kunne finde nok intellektuelle "lysbærere" til at få det hele i gang? Han fandt dem senere i forskellige loger og ordrer, såsom de forskellige frimurerloger, den rosenkreutzanske orden og andre legitime og oprigtige ordrer fra antikken. Dette bekræftes endnu en gang af Edith Starr-Miller i hendes klasssiske "Occult Theocracy": "Som Illuminatiorganisationen udviklede sig, så gjorde dens ambitioner, der endte i et komplot for at undergrave frimueri fra dets mål om verdensherredømmet med alle midler.....Efter opnåelsen af visse frimuerloger, besungnede Weishaupt og hans medarbejdere skødesløst deres voksende magt."

Weishaupt tog navnet "Spartakus", fordi han, ligesom den romerske kriger, blev dedikeret til at befri de undertrykte masser fra alle monarkiers og religiøse kræfters undertrykkelse. Hans ønske om at ryste åget af begrænsning viste sig ikke kun at omfatte regeringer og organiseret religion, men også ægteskabsinstitutionen og endda familie....

Weishaupt ønskede et system med reelt globale dimensioner, selv hvis dette medbragte en voldelig, verdensomspændende revolution og floder af blod. Hans "velvillige dikatur" havde seks hovedpunkter, der omhandlede afskaffelsen af:

1. Beordrede eller nationalistiske regeringer i form af monarkier.

2. Privat ejendom.

3. Arveret

4. Patriotisme rettet mod nationalistiske sager..

5. Social orden i familier, seksuelle forbudsforanstaltninger (beskyttelse af mindreårige) og alle moralske koder.

6. Alle religiøse discipliner baseret på troen på en levende Gud, i modsætning til tro på naturen, mennesket og fornuft (udbredning af ateisme for at fjerne al spirituel viden).

Dette er næsten ord-for-ord fra Karl Marx' DET KOMMUNISTISKE MANIFEST. Disse seks punkter er også helt i overensstemmelse med Protokollerne generelt (hvilket igen beviser deres legimitet).

Weishaupts vision for en fremtidig verden var en verden opslugt af kommunisme, hvor alle ejendelse, selv børn, skulle anses som værende ens.

Det er mere interessant at erfare, at Karl Marx ikke var den virkelige grundlægger af den kommunistiske verdensrevolution. Dens sande fader var Adam Weishaupt, grundlæggeren af Illuminatiets "Frimurerorden". - Marschalko

"Vores Ordens styrke ligger i dens hemmeligholdelse; lad den aldrig forekomme nogen steder i eget navn, men altid dækket af et andet navn og en anden beskæftigelse. Offentligheden er vant til den, forventer lidt fra den og bemærker den derfor kun lidt."
- Adam Weishaupt

I begyndelsen var Illuminati ikke en frimurerorden, og Weishaupt sluttede sig ikke selv til en loge før 1777, da han blev optaget i logen "Theodore de Bon Conseil" i München. Straks efter han var inde i frimureriet, så han med det samme dets potentiale for at være en løftestang for realiseringen af hans Illuminati-drømme. For at skabe en officiel forening mellem Illuminati og frimueri, gik Weishaupt i gang med at organisere Wilhelmsbas' kongres på William IX af Hessen-Kassels slot, hvilket skulle foregå den 16. juli 1782. Denne særlige begivenhed, som var skelsættende i både størrelse og ambitioner, blev overværet af eliterepræsentanter fra alle tænkelige steders frimurerloger.

Det var også der, at beslutningen blev nået om at tillade de tildligere udelukkede jøder at få adgang til frimureriet. Ifølge Illuminatis trosbekendelse, var alle mennesker lige (kommunisme/kristendom).
Kristendom og kommunisme: jødiske tvillinger

Der var dog endnu en stilstiende årsag til ændringen af frimueriets politik over for jøderne - der var brug for penge, og jøderne var Europas væsentligste bankfolk, hvilket var en rolle, de havde påtaget sig siden Tempelriddernes fald. Og glem ikke, at Kong William IX var i gæld på det pågældende tidspunkt og generelt var et psykopatisk individ.

Da tiden kom til en afstemning om deres optagelse på Wilhelmsblad, var jøderne så ivrige efter at vinde dagen, at de fuldstændig fyldte hallen med andre jødiske tilhængere. Det var ikke så længere efter, at Illuminatiets medlemskab omfattede en overflod af jødiske bankfamilier, herunder Rothschild, Oppenheimerne, Wertheimerne, Shusterne, Speyerne og Sternerne.

Nye loger, hovedsageligt bestående af jøder, blev dannet i Frankfurt, hvilket var Rothschilds finansielle hovedstad i Europa, og snart efter gjorde al Illumineseret Frimueri denne by til dets hovedkvarter.

Det første, de Illuminati-initerede jøder gjorde var at virkeliggøre deres profeterede Zion, en verden regeret af Jehovas udvalgte. Planer blev sat i værk for, at jøderne endelig kunne have deres eget land, flydende med mælk og honning, som var blevet lovet til dem i så lang tid (i deres egne jødesind), og som ville være hele verden.

Muligheden for at virkeliggøre deres Zion ankom med den russiske revolution, som blev finansieret af de jødiske bankfolk. En af deres egne, den tyske jøde Karl Marx, havde katalyseret begivenheden med udgivelsen af sit Kommunistiske Manifest.

Karl Marx, hvis sande navn var rabbiner Mordechai Levi, var medlem af "the League of the Just", der førte til skabelsen af den Kommunistiske Liga.

-1841, Moses Hess bragte Marx ind i et samfund kaldt "Leage of the Just".

Mottoet for denne organisation ("Bund der Gerechten" eller "Bund der Gerechtigkeit") var: "Alle Mennesker er Brødre" og dens mål var, "at etablere Guds Rige på Jorden, baseret på idealer om næstekærlighed, lighed og retfærdighed". [1]. Se hvordan kristendommen er tvilling til kommunisme.
Se- Kristendom og kommunisme: jødiske tvillinger

Den bolsjevikiske leder af revolutionen, Lenin, der på begge sider af sin familie var af jødisk afstamning, bidrog med sin plan for en centraliseret regering, der skulle styret af jødisk oligarki. Efter Lenin og hans Illuminatiske kohorter hævede deres flag i slutningen af den russiske revolution, opstod deres nye kommunistiske regering, hvor jøder besatte mindt 75% af dens højeste stillinger. Dette endte med, at 60 millioner ikke-jøder blev myrdet af jøderne, da kommunismen var ovre. Mange af dem blev myrdet i et organiseret system af lejre, der alle blev drevet af jødiske kommisærer.
Slave Labor in Soviet Russia

De jødiske bankfolk tog endnu en takt og opbyggede langsomt et imperium af finansielle institutioner til at overvåge en kapitalistisk infrastruktur, der ville regere verden. Som en jødisk bankmand og illuminatiprotektor, Amshel Rothschild, er berømt for at have bemærket: "Giv mig kontrol over et lands økonomi, og jeg vil være ligeglad med, hvem der styrer landet!"

Hvilket fører til kommunismen i sidste ende. Jøderne sidder på al rigdom og magt, og ikke-jøder reduceres til totalt slaveri under jødedommens "One World Order",

Nationerne vil samles for at hylde Guds folk: alle nationernes formuer vil overdrages til det jødiske folk. Nationerne vil i fangeskab marchere bag det jødiske folk i lænker og knæle før dem. Deres konger vil opdrage deres sønner, og deres prinsesser vil pleje deres børn. Jøderne vil kommandere nationerne, de vil tilkalde folk, som de ikke engang kender, og de vil hurtigt komme til dem. Havets rigdomme og nationernes vælde vil komme til jøderne automaisk.
"Ethvert menneske i Kongeriget, der ikke vil tjene Israel, vil blive destrueret"
-Isidore Loeb [Le Litterature des Pauvres dans la Bible].

Hvad var virkningerne ved jødernes undergravning af Frimueriet i organisationen? Frimureri er baseret på jødedommen. Hvad er der tilbage efter at have elimineret jødedommen fra det frimureriske ritual?
- The Jewish Tribune (New York, den 28. oktober,1927)

"I de nuværende nationer vil Frimureri kun være til gavn for jøderne"
-Theodore Herzl (stifer og leder af verdenszionismen)

"Vi har grundlagt mange hemmelige sammenslutninger, som alle arbejder for vores formål, under vores ordrer og vores retning. Én af de mange triumfer ved vores Frimureri er, at ikke-jøderne, der bliver medlemmer af vores loger, aldrig vil få mistanke om, at vi bruger dem til at bygge deres egne fængsler, hvorpå vi vil opføre tronen for vores universelle jødernes konge; de vil aldrig vide, at vi befaler dem til at smede deres egne kæder til deres egen underdanighed til vores fremtidige Konge Af Verden."
-Åbningstale ved B'nai B'rith-konventionen i Paris (offentliggjort i "the Catholic Gazette", februar 1936)

Her bør det være indlysende, hvorfor Det Tredje Rige forbød sådanne organisationer i Tyskland. De er organer for jødisk kommunisme.Kilder: The Coming Gnostic Civilization af M.A.Pinkham