YHVH: Sandheden om "Jahve" "Jehova"
Afsløring af kristendommen


Den jødiske/kristne bibel har altid brugt ekstrem frygt som et redskab til at holde folk væk fra det okkulte, magi, "heksekunster" og brug af sindet. Årsagerne er indlysende i artiklen nedenfor. For at en besværgelse kan lykkes, skal ofret mangle den nødvendige viden, være et godt får og bare "tro".

Anden Mosebog 22:18 En Troldkvinde må du ikke lade leve.

"YHVH", også kendt som "Jahve" og "Jehova", intet mere end et system af jødisk magi. "YHVH", kendt som "tetragammaton" repræsenterer de fire hjørner og elementer, og ligeså gør "INRI" samt de fire evangelier; disse repræsenterer de fire hjørner af magi og de fire elementer, der er så vigtige i ethvert magisk værk. "YHVH" benyttes i vid udstrækning i (jødisk) magi. Jøderne stjal Kabbalaen fra egypterne og forvanskede den. Den messes hovedsageligt- "Yod Heh Vau Heh" i forskellige kombinationer.

Det hedenske folk er blevet tvangsfodret med kristendom for at fratage os al viden og kraft. Dem på toppen spiller begge sider mod midten. Hvad dette betyder er, at fjenden opererer fra begge sider - hver side angriber den anden, mens de begge fremmes og udvikler sig. Dette svarer til en politibetjent, der er stærkt involveret i en åbent og offentligt korstog mod narkotika men i al hemmelighed sælger og fremmer stoffer, uden at familien eller fællesskabet ved noget om det.

Efter den romerske afskaffelse af Salomons tempel 70 e.v.t. blev kristendommen opfundet af jøderne (den mest kendte er Paulus, også kendt som "Hedningeapostlen"), så de kunne styre verden ved hjælp af meget gamle kræfter vedrørende sjælen og sindet. Jøderne selv ved, at nazaræeren er en fiktiv karakter, der er baseret på omkring 20 korsfærstede helte fra hedenske pantheoner. Med århundreders from tro på dette væsen samt den spirituelle energi hældt i "ham" gennem bøn, har han gjort sig selv levende. Se Tankeformer. Eksempelvis, blev hang Odin fra et træ, Set blev korsfæstet på et gaffelkors, Buddha sad under bo-træet (Boa- igen, slangen) for at opnå oplysning; listen bliver ved og ved. Mest af alt, blev den nazaræenske karakter stjålet fra den persiske Gud "Mithra". Når man arbejder med en besværgelse, er det altid vigtigt, at en forbindelse skabes.

I tilfældet med kristendommen, blev alle de tidligere hedenske Guder bundet og erstattet med fiktive jødiske guder. Den hebraiske Jomfru Maria erstattede Astaroth, legenden om den hebraiske moses blev stjålet fra Sargon (begge blev født i hemmelighed, efterladt i en sivkurv, ladt flyde ned ad floden og adopteret af royaliteter), hebraiske Abraham blev stjållet fra Hindu Brahma. "Brahma" betyder på sanskrit "mange". Den endeløse liste bliver ved og ved. Se Afslør Kristendommen. Der findes intet i den kristne religion, der ikke er blevet stjålet fra hedenske religioner, der kom hundreder til tusindvis af år forud den. De hedenske Guder, værende et kraftfuldt racemæssigt minde i hedningers sind, blev erstattet med hebraiske karakterer for slavisk at blive adlydt og tilbedt. Dette banede vejen for enorm magt og kontrol.

Kristendommen har aldrig nogensinde været andet end et værktøj beregnet til at fjerne spirituel viden og kraft fra den hedenske religione og afholde os fra vores Guder, primært vores sande Skabergud, der blev givet navnet Satan, hvilket betyder "modstander/fjende" på hebraisk. Hedningerne der var præster og ledere blev tortureret og henrettet. De andre, der ikke fulgte med led det samme, og enhver hedning der selv blev mistænkt for at have nogen forbindelser til de gamle religioner blev stemplet som en "kætter" og myrdet. Selvfølgelig skråler og skriger jøderne op om den kristne kirkes forfølgelse af deres små samfund i middelalderen, men dette er igen de gamle trick med at spille begge sider mod midten, og jøderne på toppen kunne ikke være mere ligeglade med, hvor mange af deres egne de er nødt til at bruge. Tomás de Torquemada var den første storinkvisitor i Spanien og var en jøde.

Jøderne har haft fuld kontrol over den katolske kirke (den oprindelige kristne kirke) fra begyndelsen. De fleste katolske paver var af jødisk oprindelse, såsom Johannes Paul 2., der blev født af en jødisk mor (Katz) og anerkendt som en jøde af de jødiske ortodokse. Gennem det katolske sakramente kaldet "skriftemål", fik den katolske gejstlighed alle, og nærmere bestemt de hedenske ledere og adel, trængt op i en krog. De kendte deres dybeste og mørkeste hemmeligheder.

Den katolske kirke er kristendommens rambuk. Siden den protestantiske reformation har jøderne også fået kontrol over disse sekter. "Kirkernes Verdensråd" er endnu et eksempel.

Jøderne har haft en enorm pøl af spirituel energi, som de frit kunne tage fra. Jøderne udnævnte sig selv som "Guds Udvalgte". Nazaræeren er en jøde (og en kraftfuld tankeform), Jomru Maria og hendes mand Josef er jøder, nazaræerens 12 apostle (13 udgør et coven - igen stjålet fra gamle hedenske religioner) - alle jøder. Derudover er alle karakterene i det Gamle Testamente samt det Nye Testamente stjålet fra hedenske karakterer og afløste disse som de "udvalgte" jøder.

Så den gennemsnitlige kristne hedning, der er uvidende om jødernes lumske handlinger og det okkulte, hælder mere og mere spirituel energi ind i denne jødiske hvirvelstrøm af energi gennem bøn, og folk spekulerer på, hvordan denne minoritet kan besidde det meste af verdens rigdom og magt. Hedningerne, nærmere de kristne, har været underlagt en meget kraftfuld besværgelse i århundreder.

De afskar os fra vores Guder, vores tradtitioner og vores spirituelle og religiøse arv gennem massemord og erstattede vores historie med pure løgne og gennem frygt for det ukendte, fordi al hedensk viden blev taget ud af cirkulation.

Deres engleske smuds- de fleste har navne med de syv klassiske bogstaver: Gabriel, Rafael osv. Disse syv repræsenterer de syv chakraer og blev brugt til at binde de hedenske Guder og gøre dem til slaver ved hjælp af "Goetiaen". De goetiske sorte bøger, eller "grimoirer", stammede alle fra jøderne, såsom "The Key of Solomon", og "The Sacred Magic of Abramelin the Mage" og mange flere (disse kan let findes ved at søge efter titlerne i en søgemaskine). De blev alle oprindeligt skrevet på hebraisk, da de fleste hedninger ikke kan læse hebraisk. Alle bruger de hebraiske symboler og mantraer og dirigerer intens blasfemi mod de hedenske Guder, der er blevet gjort til djæveler, dæmoner og hæslige monstre, der skal nedgøres. De hedenske Guder er ikke længere bundet, og nogle af de magelige profetier holdt ikke stik, såsom at "Azazel skulle være bundet for evigt". Jeg kan forsikre alle om, at han nu er fuldstændig fri.

Kristendom er bygget op i flere trin. Fordi dette program er fiktivt, er det spirituelt upålideligt. Visse kristne har til tider tappet ind i denne hvirvelstrøm af energi og opnået resultater. Bedegrupper og lignende fremkalder spirituel energi. Vildledte kristne bliver bedt om "at tro". At tro er nødvendigt for, at enhver besværgelse eller ethvert magisk værk udført af sindet kan lykkes. Med kristendommen lykkes det normalt ikke. De få og meget sjældne tilfælde hvor det lykkes holder de vildledte troende, fordi de tror, at det er "et mirakel" og faktisk ikke ved, at de gjorde det med deres egne sind. Ateisterne tror ikke på noget, og tilsidesætter alt, der er "overnaturligt" eller okkult. Ateisten er en skydeskive, der bare venter på at blive manipuleret af dem, der besidder okkult viden og kraft.

 

Mere:

Det sande Tetragrammaton: Yderligere afsløring af kristendommen

Satans Navn

Den allestedsnærværende nazaræer